Dødelig vakkert

Hageplanten Lupin er en svartelistet og giftig plante!

Hageplanten Lupin er en svartelistet og giftig plante som nå sprer seg i veikanter og grøfter og ofte inn på jorder der det dyrkes gras til fôr eller der det er beiter. Det er mange planter som er giftige for hester – der Lupiner kanskje er den enkleste å oppdage på grunn av at den sprer seg så raskt. 

Vær oppmerksom på denne vakre luringen som brer om seg.  Har barnet ditt spist mer enn to frø – må du kontakte giftsentralen.

Lupiner er giftige og regner som en så stor trussel for norsk natur at de er forbudt å omsette og skal behandles som spesialavfall. Problemet er at de ikke bare fortrenger de norske blomsterartene, men de ødelegger jorda også slik at vanlige norske vekster ikke lenger kan vokse der. Til slutt er det bare lupiner og ingenting annet.

Sarpsborg kommune har en lang strekning med E6 gjennom kommunen og det vokser mye Lupiner der. 

– Vi har et stort fokus på uønskede plantearter, deriblant Lupiner. De er ikke fine. De må bekjempes hele tiden ved å holde de nede. Den eneste måten å ta helt knekken på dem er å sprøyte, men det kan vi ikke gjøre, derfor klipper vi ofte, sier gartner og fagarbeider Inger Hilde Jørgensen til Sarpsborg Arbeiderblad – som skrev om dette problemet nå i juni.

– Det er en utfordring. Lupiner er en av tre giftige og uønskede arter som vi har i Sarpsborg. De to andre er Tromsøpalme og Selsnepe. Ingen av disse ønsker vi å ha i byen vår, men de er vanskelig å bekjempe. De sprer seg med vær og vind, og det er egentlig ingenting som tar knekken på dem. Det eneste vi kan gjøre er å være bevisste på å klippe, sier teamleder Tommy Fredh ved Virksomhet kommunalteknikk i Sarpsborg kommune til samme avis. 

Det finnes mange giftige planter for hesten. Som regel klarer hesten å styre unna disse plantene om beitet er godt nok, men det er lurt å sjekke regelmessig.
OBS! Når plantene nå er avblomstret og tørket er de både giftigere og mer smakfulle, så vær forsiktig og pass på at det ikke er giftige planter i høyet til hesten. Nylig var det en tragedie i grenseområdet Tyskland Belgia der flere hester måtte bøte med livet etter å ha fått i seg tørkede lupiner. 

 

Bilde og tekst: Anton Granhus