Bevilger midler til nye forskningsprosjekter

Stiftelsen Hästforskning har besluttet å bevilge midler til sju nye forskningsprosjekter med oppstart i 2021, fordelt på fire svenske prosjekter og tre samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige. Fem av prosjektene er innenfor området veterinærmedisin, husdyrsvitenskap og teknologi/naturvitenskap og to er innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Innen området veterinærmedisin, husdyrsvitenskap og teknologi/naturvitenskap omhandler to av prosjektene tarmparasitter. I det ene prosjektet skal forskerne utvikle en ny vaksine, i det andre prosjektet skal man forske på nye metoder for kontroll og overvåking av resistente parasitter. De tre andre prosjektene tar for seg henholdsvis ny diagnostisering av virusinfeksjoner, «wobbler-syndrom» hos unghester og tøyle- og tømmetrykk hos travhester.

Under området samfunnsvitenskap og humaniora bevilges det midler til et prosjekt som har som mål å utdype forståelsen for hvordan hestenæringens økonomiske betydning kan beskrives og visualiseres på mikronivå, ved hjelp av forbruk- og produksjonsdata for både Sverige og Norge. Det andre prosjektet som får midler omhandler instruksjonene ridelæreren gir til sine elever, og skal gi ny kunnskap om pedagogikk og opplæring.

– Som alltid har det vært en tøff jobb for vurderingsgruppene å velge ut prosjekter fra alle de gode søknadene, og vi er ekstra glade for at vi i år har fått inn så mange bra samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige. Alle de utvalgte prosjektene kommer til å ha stor betydning i begge landene, sier Mia Adler Westholm, vikarierende forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Nye prosjekter som har fått tildelt midler
* Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati (“wobbler”) på unge hester (Kristin Olstad, NMBU och Bjornar Ytrehus, SLU)
* Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU)
* Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU)
* Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU)
* Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU)
* Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, NIBIO)
* Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU)

For mer informasjon om tildelte midler, se Stiftelsen Hästforskning sine nettsider.